​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​សាសនា ហាម​គ្រប់​វត្ត​អារាម ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​រថយន្ត ដែល​បំពាក់​ផ្លាកលេខ​វត្ត​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN