អាណិត​ណាស់​! សត្វ​ស្វា​មួយ​ក្បាល ត្រូវ​ជាប់គាំង​ក្នុង​ទឹកជំនន់​ហូរ​គួច​ដ៏​ខ្លាំងក្លា ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​តក់ស្លុត​ជំនួស តែ​ចុងក្រោយ​គឺថា​… (​វីដេអូ​) – CEN