ក្មេងស្រី លក់​ព្រហ្ម​ចារីយ៍ តម្លៃ ៨៥០.០០០ អឺរ៉ូ ដើម្បី​សងគុណ​ម្តាយ​! – CEN