អង់គ្លេស នឹង​ផ្អាក​កិច្ចព្រមព្រៀង​ធ្វើ​បត្យាប័ន ជាមួយ​ទីក្រុង​ហុងកុង​ – CEN