លោក​ព្រឹទ្ធាចារ្យ នាដ​កោសល្យ​វ​ដ្តី ព្រីង សាឃ​ន មរតក​មនុ​ស្សរស់ បានទទួល​មរណភាព​ហើយ​ – CEN