គិត​រហូតមក​ដល់ពេលនេះ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ ស្ថាបនា​សម្រេចបាន​ប្រមាណ​ជាង ៧០% – CEN