​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជំ​រុញឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​Sichuan Road & Bridge សាងសង់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៧ ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ ឱ្យមាន​គុណភាព​រឹងមាំ ប្រើប្រាស់​ជាប់​បានយូរ​អង្វែង​ – CEN