ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​ជនជាតិខ្មែរ​មកពី​បរទេស មាន​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​២៦​នាក់​ថ្មី​ទៀត ខណៈ​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន​៤​នាក់​ – CEN