សម្តេច​តេ​ជោ បាន​បញ្ជាក់ថា “​យើង​ផលិត​ស្រូវ​បាន​ហើយ តែ​យើង​នៅ​ខ្វះ​ទីផ្សារ​នាំចេញ​” , “​យើង​មាន​មាស​ហើយ តែ​ខ្វះ​ក្រដាស​ខ្ចប់​” – CEN