ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវបាន​ឃាតករ​វាយ​សម្លាប់ យក​សព​ទៅ​បោះ​ក្នុង​ទឹកស្រះ – CEN