​មានសង្ឃឹម​ហើយ​! វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់​ចិន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើតេស្ត​ដំណាក់​ចុងក្រោយ​នៅ​ប្រេ​ស៊ី​ល​ – CEN