​មេធាវី តូ វីរៈ ត្រូវ​គណៈមេធាវី ដាក់ទណ្ឌកម្ម​វិន័យ ហាមឃាត់​ការប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​៦​ខែ​ – CEN