​ស្លុតចិត្ត​! ធ្លាប់មាន​រូបឆោម​ស្រស់​ដូច​ផ្កា ពេលនេះ​មិន​នឹកស្មានថា​នាង​ស្រាប់តែ​ធ្លាក់​ក្នុង​សភាព​បែបនេះ ដោយសារតែ​…. – CEN