រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៖ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា​មន្ត្រី​តុលាការ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ប្រកាន់​ភ្ជាប់​នូវ​អភិក្រម​ទាំង​៥ របស់ សម្តេច​តេ​ជោ​ហ៊ុនសែន និង​មិន​ពុករលួយ​ – CEN