ខំ​អាណិត​ថា​មិត្ត​អត់លុយ​ចាយ​ព្រោះ​ចាញ់ល្បែង និង​អត់​កន្លែងដេក រត់​ទៅ​បើក​ទៅ​បន្ទប់​ផ្ទះសំណាក់ ឲ្យ​ដេក ដឹងអី​ភ្ញាក់ឡើង ក៏​បាត់​ម៉ូតូ​និង​លុយ​ទូរស័ព្ទ​, ២​ខែក្រោយ​តាម​ចាប់ខ្លួន​បានប្រគល់​ឲ្យ​ប៉ូលិស​ (វីដេអូ) – CEN