រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមាន​លោក​បណ្ឌិត​វិទ្យាសាស្ត្រ ហេង ប៊ុន​អ៊ី ម្ចាស់​សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​អនាម័យ​សម្លាប់​មេរោគ​ខ្មែរ​អេកូ​តិច​ណូ​ឡូ​ជី ផ្សព្វផ្សាយ​ទឹក​ពិសា បំផ្លើស​ហួស​ពី​ការពិត​ – CEN