បារាំង ផ្តល់ជំនួយ ១,៥​លាន​អឺរ៉ូ ដើម្បី​ចូលរួម​ស្តារឡើងវិញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ក្រោយ​វិបត្តិ​ជំងឺ Covid-19 – CEN