ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ចំនួន​៥.៤៦៣​ករណី ឃាត់ខ្លួន​ចំនួន​១០.៨៧៧​នាក់ និង​ចាប់យក​គ្រឿងញៀន​២៦១​គីឡូក្រាម​ – CEN