​កម្ពុជា ជំរុញ​ការ​ចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បី​បំពេញតម្រូវការ​ក្នុងស្រុក ខណៈ​ប​ច្ច​ប្បន្ន​ផ្គត់ផ្គង់​ខ្លួនឯងបាន​ជាង ២៣​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​មួយឆ្នាំ – CEN