ក្រសួង​ការងារ បន្ត​បើកប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​លើក​ទី​១៥ ដល់​កម្មករនិយោជិត​ជាង ៧​ពាន់​នាក់ ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ – CEN