៦​ខែ ដើមឆ្នាំ​នេះ រកឃើញ​អ្នកបើកបរ​រថយន្ត ប្រហែល​ជិត​៧០០​នាក់ ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN