ស្ត្រី​ម្នាក់​ដេក​សន្លប់ នៅមុខ​ផ្ទះ​ដាក់​ធ្មេញ​ឈូករ័ត្ន សង្ស័យ​ត្រូវ​ថ្នាំ​សណ្តំ​(វីដេអូ) – CEN