នៅមាន​ឪពុក​បែបនេះ​ប៉ុន្មាន​នាក់​ទៀត​ទៅ​! ព្យួរ​កូនប្រុស​នឹង​មាត់​ច្រាំ​ងថ្ម​ដ៏​ជ្រៅ ដើម្បី​ថតរូប​ឥតខ្ចោះ ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​អាណិត​ក្មេង​ណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN