បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៧​នាក់ ទៅ​តុលាការ ករណី​ក្សា​ទុក ឬ​ជួញដូរ​ដោយ​ខុសច្បាប់ នូវ​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN