ឃាត់ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​ជិត​មួយ​ពាន់​នាក់ ដែល​ព្យាយាម​ឆ្លងដែន​ខុសច្បាប់​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN