សូម​កោតសរសើរ​! ព្រះជន្ម​៩២​ឆ្នាំ​ហើយ តែ​លោកតា​នៅ​ជក់​ចិត្តនឹង​រនាត​លេង​បាន​យ៉ាង​ល្អ ហើយ​មានប្រសាសន៍ថា ជីវិតចុងក្រោយ​ស្លាប់ទៅ​ជាមួយ​រនាត​ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN