​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ថា សត្វ ៣​ពាន់​លាន​ក្បាល​ងាប់ ឬ​ខ្ចាត់ខ្ចាយ​ដោយសារ​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​ដ៏​ធំ​នៅ​អូស្ត្រាលី​កាលពី​ឆ្នាំមុន – CEN