អ្នក​ជម្ងឺ​ពីរ​នាក់​ស្លាប់​បន្តបន្ទាប់​គ្រាន់តែ​ឈឺក្បាល ឈឺចង្កេះ ពេល​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​គ្លីនិក​ឯកជន​ – CEN