នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ មាន​រៀបចំ​បុណ្យ​បួងសួង និង​បុណ្យមាឃបូជា រាប់​បាត​ព្រះសង្ឃ​៥០០​អង្គ រយ​:​ពេល ២ ថ្ងៃ​ – CEN