សាលាឧទ្ធរណ៍​កំពុងបើក​សវនាការ កាត់ក្តី​លោក កឹម សុខា បទល្មើស ក្បត់ជាតិ – CEN