ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដោះស្រាយ​សំណង​ផលប៉ះពាល់ គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​រោងចក្រ អគ្គិសនី ដុត​ធ្យូងថ្ម ដោយមាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទទួល​សំណង ៥៨​គ្រួសារ​ – CEN