បែកធ្លាយ​វីដេអូ​បង្ហាញ​រោងចក្រ​ផលិត​ស្រា​បៀរ «Budweiser» ក្លែងក្លាយ​នៅ​ចិន និង​គួរ​ឲ្យ​ខ្ពើម​រអើម​គ្រា​ឃើញ​​កម្មករ​ច្រក​ស្រា​ទាំង​ដៃ​គ្មាន​អនាម័យ​បែបនេះ​! – CEN