ហួសចិត្ត​! អត់​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព​ហើយ នៅ​ហ៊ាន​ចេញមុខ​និយាយ​ប្រមាថ​ប៉ូលិស​អត់​ចេះ​ខ្មាស សង្ស័យ​មិន​យួរ​ទេ បាន​ទៅ​វាស់កម្ពស់​មួយទៀត​ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN