ឯកឧត្តម វ៉ា​ត់ ចំរើន​៖ «​កម្ពុជា​ធ្វើដំណើរ​ដោយ​ស្វាហាប់​ប្រកបដោយ​ក្តីសង្ឃឹម​បំផុត ឆ្ពោះទៅ​ជោគជ័យ ស៊ី​ហ្គេម លើក​ទី​៣២ ឆ្នាំ​២០២៣» – CEN