បើ​កុំ​គិតថា​ជា​របស់​ក្លែងក្លាយ ម្ល៉េះ​មាស ៦ តម្លឹង ក្លាយជា​របស់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ប្រមូល​សំរាម​តែ​ចុងក្រោយ ពួកគាត់​បាន​រឿងនេះ​គួរ​ឲ្យ​គោរព​សរសើរ​… – CEN