រដ្ឋសភា​បើក​កិច្ចប្រជុំ ដោយ​អវត្តមាន​តំណាងរាស្ត្រ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ – CEN