រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​-​ចិន បាន​ប្តេជ្ញា​ខិតខំ​ពង្រីក​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ឱ្យដល់ ១០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ នា​ឆ្នាំ​២០២៣ ខាងមុខ​ – CEN