និស្សិត​ហុងកុង ៤​នាក់​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ចាប់ខ្លួន ក្រោម​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ជាតិ​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស់​ – CEN