អភិបាលខេត្ត ដាស់តឿន​មន្ត្រី​មួយចំនួន ដែល​ទាមទារ​សេវា ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​រត់ការ​ឯកសារ ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន សូម​កែប្រែ​ឥរិយាបថ​ឡើងវិញ​ – CEN