នេសាទ​បាន​ត្រីមាស លក់បាន 75.000 ដុល្លារ ឈ្មួញកណ្តាល​បាន ២៥០០​ដុល្លារ​! – CEN