ការ​តេ​បោក​បញ្ឆោត ពី​សំណាក់​ជនខិលខូច បាន​តេ​ទៅ អ្នក​ដែលមាន​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារ ថា​បានឈ្នះ​រង្វាន់​ជា​សាច់ប្រាក់​ពី​ធនាគារ​ – CEN