ចិន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន ១២៧​នាក់​បន្ថែម​ – CEN