នេ​ប៉ាល់​នឹង​បើក​ឲ្យ​អ្នកទេសចរ​ឡើង​ភ្នំ​កម្សាន្ត​វិញ ដើម្បី​ស្តារ​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN