ទុក្ខ​ជាន់​ទុក្ខ​! កុំ​ដាច់​អី ជួយ​ស៊ែរ​ម្នាក់​១​ទៅ​! ពូ​និង​មីង ស្រក់​ទឹកភ្នែក ព្រោះ​ជ្រុះ​បាត់​លុយ​តាមផ្លូវ​អស់​ច្រើនណាស់ ហើយ​លុយ​នោះ​យកទៅ​បង់​ធនាគារ​ទៀត​ – CEN