រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភសម្រាប់​កម្មករ​-​និយោជិត ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​-​វាយ​ន​ភណ្ឌ​, ស្បែកជើង​, ​កាបូប សម្រាប់​រយៈពេល ២ ខែ​បន្តទៀត – CEN