ក្រសួងទេសចរណ៍ ចាប់ផ្តើម​បើក​ដំណើរការ​កញ្ចប់​ទស្សន​កិច្ច​កម្សាន្ត ក្នុងតម្លៃ​ពិសេស​ទៅកាន់​ខេត្តសៀមរាប និង​តំបន់​ទេសចរណ៍​ផ្សេងៗ​ – CEN