អាសូរ​ណាស់ នារី​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​សម្លាប់​ខ្លួនឯង ទាំង​មានកូន​ក្នុង​ពោះ​៣​ខែ ក្រោយពេល​ឈ្លោះ​ជាមួយ​ប្តី​ – CEN