ថ្មីចែស​ទៀតហើយ​! ច្រឡំ​ម៉ូតូ​គ្នា សំខាន់​គឺថា​សោ Scoopy ត្រូវ​គ្នា​ទៀត​…. (​វីដេអូ​) – CEN