អ្នកជំនាញ​ថតរូប​ប្រាប់ “​ស្នៀត ២០” ដើម្បី​ទទួលបាន​រូបភាព​ដ៏​… ពេញចិត្ត​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN