ប្រយ័ត្ន​ណា​! ម្ចាស់​ឆ្កែ​មួយ ត្រូវ​ប្រឈម​ជាប់គុក និង​ពិន័យ​ប្រាក់​បន្ថែមទៀត ពីបទ​ធ្វេសប្រហែស​ធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្កែ​ខ្លួន​ខាំ​ស្ត្រី​យ៉ាង​សាហាវ ដែល​កុំ​បាន​អ្នកជិតខាង​ជួយ​… (​វីដេអូ​) – CEN